— THAYGIAOJAMES.COM

THẦY GIÁO JAMES

Với hơn 10 năm kinh nghiệm và hơn 10.000 giờ giảng dạy học viên quốc tế tất các cấp độ tại Việt Nam, Trung Quốc và trên toàn nước Úc, thầy James hiểu rõ các khó khăn của các bạn đang học ngoại ngữ và sẽ giúp các bạn cải thiện mỗi ngày.

Scroll to Top